BIODATA

NAMA ; MUHAMMAD HAEKAL BIN BACHO
NO. MATRIK ; C12A200
PROGRAM PENGAJIAN ; SCW
FAKULTI ; FTKW
TARIKH LAHIR ; 31-03-1992
JANTINA ; LELAKI
NO TEL : 013-5434767
EMAIL ; haekal7@gmail.com
TEMPAT ASAL ; LAHAD DATU SABAH
KETURUNAN ; BUGIS
UMUR ; 20 TAHUN
STATUS PERKAHWINAN ; BUJANG